Varsinais-Suomen Erikoispurku Oy on loimaalainen asbesti- ja haitta-ainepurkuihin erikoistunut yritys. Hoidamme myös muita alipaineistusta vaativia töitä, kuten pölytöntä purkamista, sekä homepurkuja.

Toimimme laajasti Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pirkanmaan sekä Kanta-Hämeen alueella.

Palveluihimme kuuluvat mm.

Asbestikartoitukset
Asbesti- ja haitta-ainepurku
Homepurku
Muut alipaineistusta vaativat purkutyöt

Soita tai ota yhteyttä sähköpostitse:

050 305 2081
044 982 1644
vs.erikoispurku@gmail.com

Lähetä meille viesti:


Asbestikartoitus ja haitta-ainekartoitus

Haitta-ainekartoituksessa selvitetään rakenteissa käytettyjä haitallisia aineita ja materiaaleja. Kreosootti, raskasmetallipitoiset maalit ja muut erityistä huomiota vaativat aineet analysoidaan laboratoriossa ja näiden purkutöitä varten laaditaan kirjallinen seloste.

Asbestikartoitus, kysy hinta kohteellesi
Turku - Rauma - Loimaa - Forssa - Hämeenlinna -seudulla


Vuonna 2016 voimaan astuneen asbestitöitä koskevan lainsäädöksen mukaan asbestikartoitus on tehtävä aina ennen remonttia tai purkutyötä, mikäli kyseinen rakennus on rakennettu ennen vuotta 1994. Asbestikartoitusta varten kerätään näytteet materiaaleista, jotka saattavat sisältää asbestia. Kaikkien remontoitavien rakennusosien asbestipitoisuudet selvitetään. Näytteet analysoidaan laboratoriossa ja asbestikartoitusraporttiin kirjataan kaikki tarvittava tieto asbestipurkutöitä varten. Raporttiin kirjataan havaitun asbestin laatu ja määrä sekä merkitään piirustuksiin asbestin sijainti. Asbestikartoituksen saa tehdä vain henkilö, joka on riittävästi perehtynyt asbestiin ja sen esiintymiseen sekä rakenteiden purkamiseen.

Asbestia käytettiin aikanaan laajalti lattiamateriaaleissa, tiivisteissä, lämmöneristeenä, paloneristeenä ja asbestisementtilevyissä. Asbesti on eri muodoissa esiintyvä mineraalikuitu, joka aiheuttaa keuhkosyöpää, asbestoosia ja mesotelioomaa.

Asbestin tunnistaminen tapahtuu eri tavoin: Selvitetään asiakirjoista, mitä materiaaleja, tuotenimiä ja tarvikkeita on käytetty rakennuksen tekovaiheessa, korjauksissa, remonteissa ja kunnossapidossa. Selvitetään, mitä tarvikkeita ja materiaaleja on käytetty siihen aikaan, kun edellä mainittuja toimenpiteitä on tehty. Asbestikartoitusta tehtäessä kartoittaja tutkii kohteen ja ottaa näytteitä, jotka analysoidaan laboratoriossa.

Usein kuitenkin käy niin, että rakenteista löytyy asbestia, kun rakenteita puretaan remontin yhteydessä. Tällaisissa tapauksissa täytyy työnjohdon osata muuttaa suunnitelmia ja luopua normaalista purkutyöstä: se tulee muuttaa säädösten mukaiseksi asbestipurkutyöksi. Luonnollisesti myös asbestikartoitus on tehtävä, siitäkin huolimatta että asbestikartoituksen hinta sekä purkutyön kustannukset suurentavat projektin kokonaisbudjettia.