Asbesti- ja haitta-ainekartoitukset

Vuonna 2016 voimaan astuneen asbestitöitä koskevan
lainsäädöksen mukaan asbestikartoitus on tehtävä aina ennen remonttia tai
purkutyötä, mikäli kyseinen rakennus on rakennettu ennen vuotta 1994. Asbestikartoitusta
varten kerätään näytteet materiaaleista, jotka saattavat sisältää asbestia.
Näytteet analysoidaan laboratoriossa ja asbestikartoitusraporttiin kirjataan
kaikki tarvittava tieto asbestipurkutöitä varten.

Haitta-ainekartoituksessa selvitetään rakenteissa käytettyjä
haitallisia aineita ja materiaaleja. Kreosootti, raskasmetallipitoiset maalit
ja muut erityistä huomiota vaativat aineet analysoidaan laboratoriossa ja
näiden purkutöitä varten laaditaan kirjallinen seloste.

Asbestipurku

Asbestipurkutyöt ovat luvanvaraista toimintaa ja purkutöissä
käytetään aina asbestin purkamiseen koulutettuja henkilöitä. Huolellisesti ja
oikeilla työmenetelmillä tehtynä purkutyöt hoituvat turvallisesti ja
asbestialtistumisilta vältytään. Purkutyöt toteutetaan yleensä
osastointimenetelmällä, jolloin purkualue rajataan muoviseiniä käyttäen ja tila
alipaineistetaan. Näin toimimalla vältytään pölyn leviämiseltä ympäröiviin tiloihin.

Homepurku

Erilaisten kosteusvaurioiden seurauksena homehtuneet
rakenteet on syytä purkaa asianmukaisesti suojautuneena ja välttäen
homeitiöiden leviäminen ympäröiviin tiloihin. Homepurkutöissä käytetään samoja
työmenetelmiä kuin asbestin purkamisessa. Yleensä myös homepurkutyö on syytä
toteuttaa ns. osastointimenetelmällä. Purkutyön päätteeksi jäljelle jätettävät
rakenteet desinfioidaan tarvittaessa.

Pölytön purku

Välillä rakenteita joudutaan purkamaan ympäristössä, jossa
työskennellään tai asutaan purkutyön aikana, esim. koulut, sairaalat,
palvelulaitokset ym. Tällaisissa tilanteissa purkutyö on syytä teettää
pölyttömästi, jotta väliaikaisilta evakuoinneilta vältyttäisiin. Purkutyö
toteutetaan myös tässä tapauksessa osastointimenetelmällä.