Asbestipurku

Asbestipurkutyöt ovat luvanvaraista toimintaa ja purkutöissä käytetään aina asbestin purkamiseen koulutettuja henkilöitä. Huolellisesti ja oikeilla työmenetelmillä tehtynä purkutyöt hoituvat turvallisesti ja asbestialtistumisilta vältytään. Purkutyöt toteutetaan yleensä osastointimenetelmällä, jolloin purkualue rajataan muoviseiniä käyttäen ja tila alipaineistetaan. Näin toimimalla vältytään pölyn leviämiseltä ympäröiviin tiloihin.

Asbestipurku on työ, jota saa tehdä vain asbestipurkuun valtuutettu urakoitsija tai asbestipurkutyöluvan saanut henkilö. Kun urakoitsija ryhtyy asbestipurkutyöhön, hänen on tehtävä kirjallinen turvallisuussuunnitelma, jossa on kerrottu ne toimenpiteet, joilla työympäristön sekä työn turvallisuus varmistetaan. Asbestipurku täytyy suorittaa siten, että asbestipölyä muodostuu mahdollisimman vähän ja muodostunut pöly poistetaan eikä se leviä ympäröiviin tiloihin. Kun työ on tehty, tulee varmistaa mittauksilla, että altistumisalue on huolellisesti puhdistettu asbestista ja kaikesta materiaalista, joka sisältää asbestia.